dark smurf

151 tekstów – auto­rem jest dark smurf.

Za­nim ro­zerwą ta­jem­ni­ce w pół.. oz­naczmy czymś jej ko­niec i początek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 22:55

* * *

między na­mi liczą się sekundy
słowa powstrzymane
na war­dze pal­cem zadarte

przyp­rawą powietrza
po­zos­ta­je wyos­trzo­ny wzrok

ciepłem zam­knięte ramiona
wyczer­pują za­sięg spojrzeń

a mecha­nizm człowieka
zaczy­na szwankować

widząc nadal
zbyt wiele 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 stycznia 2017, 22:09

- Ta­to, py­tałem dziad­ka ale nie wie­dział.. co to jest kapitalizm?
hymm.. dob­re py­tanie synku
- to ta­ka wol­ność gos­po­dar­cza i oby­watel­ska, po­legająca na tym, że gdy nie chce ci się biegać tak szyb­ko jak ci karzą, to pos­ta­wią obok ciebie murzy­na, który prze­bieg­nie to sa­mo za pół ceny. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 12 stycznia 2017, 10:35

Dop­rawdy rzad­ko roz­cza­rowa­nie wchłania w nas człowieka.. cza­sami to tyl­ko zachwyt, który wyp­rzedza wy­raźne odczucia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 22:32

* * *

akor­deonem żalu
wy­doby­wa się melodia

zat­rzas­nięta w kufrze
bez­domne­go artysty

przy­jaźń niepi­sana
ocieka z nut
deszczo­wym atramentem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 stycznia 2017, 23:52

* * *

spla­tają się dłonie
na mrocznym spotkaniu

wy­palają na palcach
czar­nozłote obręcze

up­ra­wiając mroczną miłość
na drew­nianym pomoście

nie uciekną przed zaćmieniem
wy­wołane­go księżyca 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 19 grudnia 2016, 21:12

trze­ba niemal przeg­rać życie.. aby od­nieść suk­ces w necie
współudział z bez­sensem.. mor­du­je cen­ny czas

su­mienie jest szer­sze od uśmiechu
którym zak­ry­wa żal
wędrówki wo­dy spokojnej
nasłuchu­je w ko­rycie włas­nych myśli

za­miast zniszcze­nia, up­ra­wiać życie
mil­cze­niem otu­lać roz­chy­lone usta
na dob­ry wieczór 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 grudnia 2016, 20:39

Tyl­ko uczu­cia rodzą be­zin­te­resow­ność w czys­tej postaci. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 16 grudnia 2016, 20:37

Płyta cmen­tarna to zbyt miękki ma­teriał, aby ut­rwa­lić człowieka. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 grudnia 2016, 23:02

* * *

miłość to roz­sy­pane nasiona
pożar­te paznokcie
siedzących w oknie


miłość to powrót ptaka
na pus­ty parapet
z które­go go przepędzano 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 grudnia 2016, 20:26

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:26dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

przedwczoraj, 21:05dark smurf sko­men­to­wał tek­st Lustro jest większym kłamcą [...]

przedwczoraj, 19:51dark smurf sko­men­to­wał tek­st Wdech kiedyś pra­cował na [...]

przedwczoraj, 19:10dark smurf sko­men­to­wał tek­st Lustro jest większym kłamcą [...]

przedwczoraj, 19:09dark smurf sko­men­to­wał tek­st Dzieci nie słuchają słów, [...]

przedwczoraj, 18:56dark smurf sko­men­to­wał tek­st To, że liznąłeś, nie [...]

16 stycznia 2017, 21:39dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie każde­gozłodziejachro­ni An­to­ni niektórych [...]

16 stycznia 2017, 21:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st Chce byś tu był... Tęskno­ta [...]

16 stycznia 2017, 21:31dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

16 stycznia 2017, 20:45dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?