dark smurf

192 teksty – auto­rem jest dark smurf.

Każdy chce być lek­cją w twoim życiu.. sztuką od­na­leźć własną akademię. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:20

Street St.1

przy ruchli­wej ulicy
zielo­ny park stoi, a w nim
ławką na środ­ku miednicy

gro­mada się zbiera
dla siebie sobą..
czas i spra­wa zbrata

z pośród chu­ligańskich krzyków
na mrocznej dzielicy
po­za strachem
człowiek się liczy

to tyl­ko ciepło
drżenie głosu jadliwego

przyg­niata­ne przez świat
ciem­nej stro­ny rodzicielstwa
twar­de dziś kamienie

emoc­ji nietrzeźwej
śliz­kiej jak grzechy
po­wołanych słów potoki..

ka­rane do tej po­ry.. wyp­lu­wają usta
będąc sobą piszesz dob­re wieści
ta­ka jest właśnie
głębia ulicznych pieśni
..

c.d.n.

Odtwórz

nie raz szu­kając drogi
ścierasz włas­ne chodniki 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 21:25

Od­gry­wając cudze ro­le.. przes­pa­li własną premierę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 stycznia 2018, 10:04

Głupo­ta też pot­rze­buje men­to­ra.. by­cie mędrcem wśród głupców, to wy­soko pos­ta­wiona poprzeczka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 stycznia 2018, 14:29

Dziś już wer­terów nie ma, os­ta­li tyl­ko za­pom­nieni przez los.. i ha­remy naiw­nych poetów. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 14 stycznia 2018, 22:35

* * *

stoją nad skarpą niepowinności
dwie różne historie
pełne tych sa­mych pragnień

spoglądają w twarz wszechświata
gdy roz­kołata­ne słowa
za­mykają spie­rzchnięte usta

kil­ka zadr niewinnych
wys­tar­cza by już na zawsze
ut­ra­cić kryształowe spojrzenie

i choćby cały splen­dor gwiazd
trzy­mał za nich kciuki
a na zgaśnięcie choć jednej
za­palał tysiące

puszczają z uścis­ku
rozżalo­ne dłonie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 stycznia 2018, 09:07

* * *

nie od wczoraj
zniechęco­ne spojrzenie
pros­tu­je w drzwiach zasuwy

więcej niż pew­ne i bi­let kupiony
że na auto­bus
można się tyl­ko spóźnić

kuf­rem przygnębionym
resztki nadziei rozsypać
wrócić z pus­ty­mi rękoma

w ra­my te same
i dni bo­leśnie puste 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 stycznia 2018, 21:39

Up­rzedze­nia pot­ra­fią być tak głębo­kie, że zak­ryć mogą całego człowieka. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 stycznia 2018, 11:43

Ludzie żyjący z pożyteczności kłam­stw, od nad­miaru praw­dy, cho­rują ja­ko pierwsi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 września 2017, 01:02

In­tensyw­ność ra­dości i bólu sy­ci świ­domość istnienia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 sierpnia 2017, 22:30

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 21:26dark smurf wy­powie­dział się w wątku Piosenka z sen­ty­men­tem.  

wczoraj, 21:23dark smurf sko­men­to­wał tek­st Street St.1

wczoraj, 21:20dark smurf do­dał no­wy tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

wczoraj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1

przedwczoraj, 21:25dark smurf do­dał no­wy tek­st Street St.1

11 lutego 2018, 12:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Dla większości ludzi rację [...]

11 lutego 2018, 12:15dark smurf sko­men­to­wał tek­st rekina na haczyk?

11 lutego 2018, 12:13dark smurf sko­men­to­wał tek­st rekina na haczyk?

11 lutego 2018, 12:10dark smurf sko­men­to­wał tek­st rekina na haczyk?