dark smurf

202 teksty – auto­rem jest dark smurf.

z ust do ust

już nie bolą nas
frag­menty naszych słów
w cudzych dłoniach

za­wiść kar­miąca satysfakcją
sa­ma zdechła z głodu

a my

ra­miona­mi świtu
rozkłada­my w półmisach
na wzór two­jej czystości
ob­rus wspólne­go śniadania

sycąc wzajemnie
owo­cem sekretów
kąci­ki ust 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2018, 10:44

Wśród ludzi tra­fiają się is­kry.. a za­tem, dziesięć krop­li na każdą. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 maja 2018, 23:13

I choćby wszys­cy jeździ­li windą, nikt nie przes­ta­nie narze­kać na schody. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2018, 13:37

Gorąca para

za­pachem chwil zaczarowani
ona słucha a on chrzani

pier­wsza ran­dka w grill barze
przy białej kiełbasie
go­towa­nej na parze 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 3 kwietnia 2018, 19:27

* * *

sta­wiany na baczność
między winą a ścianą
na prędkich palcach
z me­lan­cho­lii plecąc
naj­trwal­sze nicie

z po­win­nością czar­nej wdowy
ze ścian brukowanych
roz­bił spękań granice

la­winą ka­mieni usypany
ka­lecząc niepew­ne stopy
opa­dają śla­dy za krokiem
drob­ny­mi kroplami

chcą biec w stronę ramion
wraz z lękiem za rękę
a w dru­giej trzy­mać latawiec 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 marca 2018, 23:17

* * *

nie chciałbym nigdy
wy­cierać tych oczu
złamać niewinności

ani przysłaniać sobą słońca
na sa­mouwiel­bienie cho­rym kwiatom

ani spłonąć żywcem
na rękach mat­ki umierać

zbyt wiele lęków a skro­nie tyl­ko dwie
wie­czor­ne spoj­rze­nie w nieboskłon wtopione

za­pew­niam iluzję samotności
na­dal tak bar­dzo będąc 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 marca 2018, 22:30

nie wni­kając w kształt.. nie poskładasz dnia
puzzle codzienności 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 2 marca 2018, 20:30

Człowie­czeństwo, to stan naczel­ny.. uniemożli­wiający zam­knięcie się przed człowiekiem, który pos­ta­nowił się otworzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2018, 19:10

nigdy drugi

będę leciutki
po­zos­ta­ne wiatrem
który nicze­go nie uniósł

nie prze­suwał chmur po niebie
nie po­rywał żagli
za­legając pos­po­licie
niczym ko­nar wierzby

chro­ni w dłoniach
gasnące świece
tak naiwnie

Prometeusz
z duszą poety

is­tny idiota
mitycznie

syn iskry
sługa duszy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 lutego 2018, 21:33

Háidēs

na włas­nych krawędziach
pros­tując spojrzenia
do­ciera­li pocałunkiem

wyszep­ta­ne języ­kiem żmi­ji
słowa op­la­tające kręgosłup
na samą myśl
dławią ot­war­cie ust

zesłali się na hades
sztuką współciała
uwied­li na­wet śmierć

ze strachem jaszczurki
od­dając ogony
miłos­nym świstom

w aka­de­mii pragnień
ucząc rozkoszy
spełnianych batem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2018, 22:46

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 maja 2018, 10:27carolyna sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

16 maja 2018, 08:31kati75 sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

15 maja 2018, 09:40Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

14 maja 2018, 14:24carolyna sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 21:09marka sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 14:57Naja sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st szczęście pod kas­kiem akac­jo­wa [...]

13 maja 2018, 11:30AMA sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 11:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

13 maja 2018, 11:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku offtop.