dark smurf

183 teksty – auto­rem jest dark smurf.

In­tensyw­ność ra­dości i bólu sy­ci świ­domość istnienia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 sierpnia 2017, 22:30

W każdej par­tii przychodzi ten mo­ment, w którym po lauf­rach pa­dają konie
zos­tają pion­ki, królo­wa i jej nadzieja na pat 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 sierpnia 2017, 16:49

Gdy pe­symizm przysłania nam światło, op­ty­mizm ożywia pow­stałe cienie. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 31 lipca 2017, 22:44

W gru­pie ludzi zaw­sze znaj­dzie się nieto­perz, gotów spierać się, że reszta jest do góry nogami. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 28 lipca 2017, 23:58

Wpat­ruj się w człowieka.. ufaj tyl­ko duszom. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 24 lipca 2017, 20:28

* * *

jest ta­ki rodzaj smutku
który spływając do ust
nie po­zos­ta­wia złudzeń 

wiersz dnia z 13 lipca 2017 roku
zebrał 19 fiszek • 12 lipca 2017, 13:24

Marze­nia spo­koj­ne i sen niez­ruszo­ny, to miej­sca gdzie praw­da przy­myka oczy kłamstwu.. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 11 lipca 2017, 20:17

Spokój to przy­wiąza­nie ciszy do wewnętrzne­go słuchu.. czymś niero­zer­walnym zupełnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2017, 21:13

* * *

są słowa zna­ne tyl­ko oczom
dźwięki echem duszy pojęte

do­tyk któremu
op­rzeć się nie sposób

i myśl która nie przemijając
rozświet­la sa­mot­ne noce

ściągając zmie­rzch ze świtem
zbliża wszys­tko ku sobie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 maja 2017, 22:19

Je­dynym bo­gac­twem ubo­gich, jest fakt że, nikt się na nich nie wzbogacił. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 maja 2017, 21:17

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 19:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłaś sa­motną gwiazdą a ja [...]

14 sierpnia 2017, 23:59szpiek sko­men­to­wał tek­st W gru­pie ludzi zaw­sze [...]

14 sierpnia 2017, 23:08dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

10 sierpnia 2017, 22:28dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

10 sierpnia 2017, 22:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st byłaś sa­motną gwiazdą a ja [...]

10 sierpnia 2017, 11:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłaś sa­motną gwiazdą a ja [...]

8 sierpnia 2017, 22:48dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 sierpnia 2017, 20:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st Ona? Ona za skórą [...]

8 sierpnia 2017, 20:43dark smurf sko­men­to­wał tek­st Ona? Ona za skórą [...]

8 sierpnia 2017, 20:38dark smurf sko­men­to­wał tek­st Ona? Ona za skórą [...]