dark smurf

200 tekstów – auto­rem jest dark smurf.

I choćby wszys­cy jeździ­li windą, nikt nie przes­ta­nie narze­kać na schody. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2018, 13:37

Gorąca para

za­pachem chwil zaczarowani
ona słucha a on chrzani

pier­wsza ran­dka w grill barze
przy białej kiełbasie
go­towa­nej na parze 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 3 kwietnia 2018, 19:27

* * *

sta­wiany na baczność
między winą a ścianą
na prędkich palcach
z me­lan­cho­lii plecąc
naj­trwal­sze nicie

z po­win­nością czar­nej wdowy
ze ścian brukowanych
roz­bił spękań granice

la­winą ka­mieni usypany
ka­lecząc niepew­ne stopy
opa­dają śla­dy za krokiem
drob­ny­mi kroplami

chcą biec w stronę ramion
wraz z lękiem za rękę
a w dru­giej trzy­mać latawiec 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 marca 2018, 23:17

* * *

nie chciałbym nigdy
wy­cierać tych oczu
złamać niewinności

ani przysłaniać sobą słońca
na sa­mouwiel­bienie cho­rym kwiatom

ani spłonąć żywcem
na rękach mat­ki umierać

zbyt wiele lęków a skro­nie tyl­ko dwie
wie­czor­ne spoj­rze­nie w nieboskłon wtopione

za­pew­niam iluzję samotności
na­dal tak bar­dzo będąc 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 marca 2018, 22:30

nie wni­kając w kształt.. nie poskładasz dnia
puzzle codzienności 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 2 marca 2018, 20:30

Człowie­czeństwo, to stan naczel­ny.. uniemożli­wiający zam­knięcie się przed człowiekiem, który pos­ta­nowił się otworzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2018, 19:10

nigdy drugi

będę leciutki
po­zos­ta­ne wiatrem
który nicze­go nie uniósł

nie prze­suwał chmur po niebie
nie po­rywał żagli
za­legając pos­po­licie
niczym ko­nar wierzby

chro­ni w dłoniach
gasnące świece
tak naiwnie

Prometeusz
z duszą poety

is­tny idiota
mitycznie

syn iskry
sługa duszy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 lutego 2018, 21:33

Háidēs

na włas­nych krawędziach
pros­tując spojrzenia
do­ciera­li pocałunkiem

wyszep­ta­ne języ­kiem żmi­ji
słowa op­la­tające kręgosłup
na samą myśl
dławią ot­war­cie ust

zesłali się na hades
sztuką współciała
uwied­li na­wet śmierć

ze strachem jaszczurki
od­dając ogony
miłos­nym świstom

w aka­de­mii pragnień
ucząc rozkoszy
spełnianych batem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2018, 22:46

Każdy chce być lek­cją w twoim życiu.. sztuką od­na­leźć własną akademię. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 19 lutego 2018, 21:20

Street St.1

przy ruchli­wej ulicy
zielo­ny park stoi, a w nim
ławką na środ­ku miednicy

gro­mada się zbiera
dla siebie sobą..
czas i spra­wa zbrata

z pośród chu­ligańskich krzyków
na mrocznej dzielicy
po­za strachem
człowiek się liczy

to tyl­ko ciepło
drżenie głosu jadliwego

przyg­niata­ne przez świat
ciem­nej stro­ny rodzicielstwa
twar­de dziś kamienie

emoc­ji nietrzeźwej
śliz­kiej jak grzechy
po­wołanych słów potoki..

ka­rane do tej po­ry.. wyp­lu­wają usta
będąc sobą piszesz dob­re wieści
ta­ka jest właśnie
głębia ulicznych pieśni
..

c.d.n.

Odtwórz

nie raz szu­kając drogi
ścierasz włas­ne chodniki 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lutego 2018, 21:25

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

16 kwietnia 2018, 11:35dark smurf sko­men­to­wał tek­st Najpierw cię ig­no­rują. Po­tem [...]

16 kwietnia 2018, 11:29dark smurf sko­men­to­wał tek­st W pocze­kal­ni

16 kwietnia 2018, 11:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

16 kwietnia 2018, 11:20dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są ludzie którzy na­piszą [...]

16 kwietnia 2018, 11:17dark smurf sko­men­to­wał tek­st Odwrócenie

15 kwietnia 2018, 20:13dark smurf wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 kwietnia 2018, 20:12dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

15 kwietnia 2018, 20:04dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 kwietnia 2018, 22:53dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 kwietnia 2018, 22:48dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera