dark smurf

168 tekstów – auto­rem jest dark smurf.

Można tonąć po­zos­tając na po­wie­rzchni al­bo po­rozu­miewać się, bez prze­lewa­nia słów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 marca 2017, 23:02

Ero­tyk to for­ma poez­ji, mie­szcząca się w gra­nicach przyzwoitości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 marca 2017, 21:36

* * *

zżar­te przez ro­baki
a wi­si uparcie
jabłko przedojrzałe

cza­sem na wietrze
za lis­tek robiąc
roz­sy­puje pestki 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 marca 2017, 12:54

O własną krawędź łamie się prze­ciw­ności.. pros­tując dro­gi niepowodzeń. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 7 marca 2017, 20:30

Wo­bec re­lac­ji, zna­jomość jest zu­pełnie bezbronna. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 marca 2017, 20:22

* * *

szar­pał całym słownictwem
niczym własnym

po­wier­nik złud­nych kombinacji
niewyklęty poeta
wie­szcz szkarłatny

od god­ności oder­wało się
poczu­cie wstydu

to ten czas
po­ra na wydech 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 marca 2017, 10:07

Gdy już wyczer­pią się wszys­tkie żar­ty, ludzie zaczną śmiać się na poważnie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 lutego 2017, 08:42

Ocze­kiwa­nie to stra­ta cza­su, której war­to poświęcać myśli. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 lutego 2017, 00:46

* * *

na krótko się noszę
ule­gam nawykom
ob­gry­zam paznokcie

nie pot­ra­fię roz­wiązać sznurówek
i tak siedzę na przystanku
z pustą krzyżówką

bo nastrój
mam w kratkę


in­sp. Lily 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 7 lutego 2017, 22:09

Poszu­kując le­kar­stwa na ból, znie­czu­lamy się na życie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 lutego 2017, 19:03

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

26 marca 2017, 23:33Cykam sko­men­to­wał tek­st Można tonąć po­zos­tając na [...]

26 marca 2017, 23:11dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

26 marca 2017, 23:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:04dark smurf wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 22:58dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

26 marca 2017, 22:43dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są ludzie jak [...]

25 marca 2017, 09:47dark smurf sko­men­to­wał tek­st .  

25 marca 2017, 09:03dark smurf sko­men­to­wał tek­st .  

25 marca 2017, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Erotyk to for­ma poez­ji, [...]

25 marca 2017, 00:00dark smurf sko­men­to­wał tek­st Erotyk to for­ma poez­ji, [...]