dark smurf

175 tekstów – auto­rem jest dark smurf.

* * *

są słowa zna­ne tyl­ko oczom
dźwięki echem duszy pojęte

do­tyk któremu
op­rzeć się nie sposób

i myśl która nie przemijając
rozświet­la sa­mot­ne noce

ściągając zmie­rzch ze świtem
zbliża wszys­tko ku sobie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 maja 2017, 22:19

Je­dynym bo­gac­twem ubo­gich, jest fakt że, nikt się na nich nie wzbogacił. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 maja 2017, 21:17

wspólny krok

w kałuży uniesienia
deszczo­wych pocałunków
sta­jesz mi na stopach

w zamian
mo­ja miłość
dep­cze ci po piętach 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 12 maja 2017, 11:02

Człowiek w dru­gim człowieku, szu­ka od­bi­cia włas­ne­go ciężaru.. dla­tego położenie głowy na ra­mieniu pot­ra­fi krzepić. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 maja 2017, 23:02

Znają nas tyl­ko blis­cy, dla­tego plot­ki muszą przyłazić z daleka. 

myśl dnia z 23 kwietnia 2017 roku
zebrała 32 fiszki • 21 kwietnia 2017, 22:01

* * *

dob­rych ludzi po­nosi ten świat
w pier­wszej kolejności
niena­wiść niesiona przez wiatr

złość nie wy­pełnia włas­nej próżni
sko­ro wy­liczo­no wszel­ki kwant
na miłość nauki brak

po­za człowiekiem
wo­la istnienia
nie po­zos­ta­wia nic cenniejszego 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 kwietnia 2017, 20:29

pachnąc tylko sobą

echem opa­dających wskazówek
pow­ra­ca ze­gar uniesień

rok do ro­ku, wers za wersem
si­nusoidą myśli uwal­nia zmysły
słyszą wyostrzone

jak pow­sta­je życie i czy­ha śmierć
za­sycha skóra gdy na­war­stwiają się blizny
rośnie tra­wa i kwit­nie mlecz

zos­tał tyl­ko żar w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 11 kwietnia 2017, 22:01

Uwiel­biam wszel­kie śla­dy per­fek­cji.. od siebie wy­magam je­dynie uda­nych fragmentów. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 kwietnia 2017, 21:35

Ero­tyk to for­ma poez­ji, mie­szcząca się w gra­nicach przyzwoitości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 marca 2017, 21:36

* * *

zżar­te przez ro­baki
a wi­si uparcie
jabłko przedojrzałe

cza­sem na wietrze
za lis­tek robiąc
roz­sy­puje pestki 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 marca 2017, 12:54

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

17 czerwca 2017, 18:29dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

17 czerwca 2017, 17:57dark smurf sko­men­to­wał tek­st ofiarowanie

15 czerwca 2017, 22:52dark smurf sko­men­to­wał tek­st ofiarowanie

13 czerwca 2017, 23:43dark smurf wy­powie­dział się w wątku Piosenka z sen­ty­men­tem.  

13 czerwca 2017, 22:08dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 czerwca 2017, 21:52dark smurf sko­men­to­wał tek­st ofiarowanie

13 czerwca 2017, 21:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 czerwca 2017, 21:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st Chrystusowa mądrość - nas­taw [...]

13 czerwca 2017, 21:22dark smurf wy­powie­dział się w wątku offtop.  

13 czerwca 2017, 21:20dark smurf wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia