dark smurf

185 tekstów – auto­rem jest dark smurf.

* * *

w po­jedyn­ku na obojętność
przeg­ry­wa zaw­sze człowiek

ze wzruszeń zos­tały tylko
wzrusze­nia ramion

z uniesień
brew uniesiona 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 września 2017, 22:40

Ludzie żyjący z pożyteczności kłam­stw, od nad­miaru praw­dy, cho­rują ja­ko pierwsi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 września 2017, 01:02

In­tensyw­ność ra­dości i bólu sy­ci świ­domość istnienia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 sierpnia 2017, 22:30

W każdej par­tii przychodzi ten mo­ment, w którym wy­pada.. zam­knąć szachownicę. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 6 sierpnia 2017, 16:49

Gdy pe­symizm przysłania nam światło, op­ty­mizm ożywia pow­stałe cienie. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 31 lipca 2017, 22:44

W gru­pie ludzi zaw­sze znaj­dzie się nieto­perz, gotów spierać się, że reszta jest do góry nogami. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 lipca 2017, 23:58

Wpat­ruj się w człowieka.. ufaj tyl­ko duszom. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 24 lipca 2017, 20:28

* * *

jest ta­ki rodzaj smutku
który spływając do ust
nie po­zos­ta­wia złudzeń 

wiersz dnia z 13 lipca 2017 roku
zebrał 22 fiszki • 12 lipca 2017, 13:24

Marze­nia spo­koj­ne i sen niez­ruszo­ny, to miej­sca gdzie praw­da przy­myka oczy kłamstwu.. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 11 lipca 2017, 20:17

Spokój to przy­wiąza­nie ciszy do wewnętrzne­go słuchu.. czymś niero­zer­walnym zupełnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2017, 21:13

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

1 października 2017, 09:30róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...] 

30 września 2017, 22:56dark smurf sko­men­to­wał tek­st na krótko się noszę ule­gam [...]

30 września 2017, 22:54dark smurf sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...] 

30 września 2017, 22:40dark smurf do­dał no­wy tek­st w po­jedyn­ku na obojętność przeg­ry­wa [...]

29 września 2017, 15:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st splątanie myśli roz­ci­na słowo.  

26 września 2017, 22:26róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...] 

26 września 2017, 22:25róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...] 

26 września 2017, 22:23wdech sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...] 

26 września 2017, 22:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wpatruj się w człowieka.. [...]