dark smurf

162 teksty – auto­rem jest dark smurf.

Gdy już wyczer­pią się wszys­tkie żar­ty, ludzie zaczną śmiać się na poważnie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 lutego 2017, 08:42

Ocze­kiwa­nie to stra­ta cza­su, której war­to poświęcać myśli. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 lutego 2017, 00:46

* * *

na krótko się noszę
ule­gam nawykom
ob­gry­zam paznokcie

nie pot­ra­fię roz­wiązać sznurówek
i tak siedzę na przystanku
z pustą krzyżówką

bo nastrój
mam w kratkę


in­sp. Lily 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 lutego 2017, 22:09

Poszu­kując le­kar­stwa na ból, znie­czu­lamy się na życie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 lutego 2017, 19:03

Pew­ne emoc­je nie za­nikają.. nieraz drżą tyl­ko, krawędziami nasze­go cienia
al­bo płowieją, przy­bierając włas­ne kształty. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 1 lutego 2017, 19:59

Szczęście to ta­ki krótki sen.. który wy­budza od­czu­cie uśpionej radości. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 31 stycznia 2017, 00:10

Nie zab­ra­niaj życiu prag­nień, zwłaszcza gdy, nie pot­ra­fi inaczej na­bierać powietrza..
Mi­mo że uniesienie chadza po wy­marzo­nych ścieżkach.. na tych włas­nych, oz­nacza je­dynie bo­se kroki.. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2017, 19:41

In­ter-net mi­raży ludzkich, wy­wołuje do­wol­ny efekt.. a tłum prze­mawia, mek­sy­kańską falą ;) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 stycznia 2017, 09:19

Zgo­da pot­ra­fi cedzić roz­mo­wy, po­zos­ta­wiając dziw­ny nalot. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 24 stycznia 2017, 21:22

* * *

być może dziś chciałbym
w kil­ku stro­fach roz­kle­jać się
na długie plastry

a już po chwili
skle­jać to
w coś zu­pełnie innego 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 stycznia 2017, 20:11

dark smurf

Czasami jeden człowiek to zbyt mało na siebie.. aż chciałoby się rozdwoić.. na cytatach.info uczymy się małego cudu jakim jest spełnienie takich marzeń ;P Potrzebny jest drugi smerf.. przynajmniej mi :) Liczę na zrozumienie. NIE ROZMAWIAM NA PRIV Z OBCYMI.. ALE POD TEKSTEM Z OCHOTĄ :) Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

20 lutego 2017, 21:33dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

20 lutego 2017, 20:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej prze­mycić kłam­stwa po­między [...]

20 lutego 2017, 20:43dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

20 lutego 2017, 20:37dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 lutego 2017, 15:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 lutego 2017, 14:52dark smurf sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

19 lutego 2017, 14:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są ludzie jak [...]

19 lutego 2017, 14:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st Co za dar­mo, to [...]

19 lutego 2017, 14:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Błąd... każdy go po­pełnia, [...]

19 lutego 2017, 09:11dark smurf sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]